разгледайте нашия магазин

NOBLIE Албум Art Knives

Позиция № 876
СПЕЦИФИКАЦИЯ
80 страници.
Уважаеми колекционери и ценители,
Бихме искали да ви представим специалното издание на Noblie Collectibles албум.
Повече от 60 ексклузивни произведения на изкуството, представени във великолепни картини, ще ви дадат впечатлението за истинско докосване до нашата експозиция.
Албумът вече е в продажба на цена от 20 € (без разходите за доставка до вашата страна).
За по-подробна информация, моля свържете се с нас.

В безкрайността на Интернет, тази велика и уникална цифрова вселена, може да намерите много производители на ножове. Някои от тях стоят като един майстор, който приема поръчка, създава нож и накрая го изпраща на клиента; останалите представляват подбрания екип, състоящ се от уеб дизайнер, автор на статии, квалифициран производител на ножове и дори професионален фотограф. И така, какво общо имат те? Имаше част от тях може да се похвали със собствен печатен каталог с галерията от ръчно изработени продукти. Независимо от това, този на пръв поглед незначителен предмет струва повече от златото.

 

Албум за арт ножове като елемент от самопрезентацията на компанията

 

Няма нужда да се обяснява полезността на продуктовия каталог. Просто си спомнете за последното си посещение в ресторант или кафене. Първото нещо, което искате да разгледате, е менюто му. На първо място ви помага да се запознаете с цените и, което е по-важно; дава основание за анализиране на ранга и статуса на въпросното съоръжение. Същото нещо може да се приложи за всяка бизнес област, без значение какво продавате – кухненски тоалети, ретро автомобили, домакински уреди. И дори оръжие, защо не?

 

Изложба с ножове на хартия

 

Обръщаме внимание на най-фините детайли, които имат роля в създаването на цялостния имидж на една компания. Оценяваме продуктите, създадени от нашия екип, всеки нож в нашия каталог, кама, сабя или кинжал заслужава стотици и хиляди думи, за да признаем своята красота, благородство и стил. Всеки артикул от нашата колекция стои като отделно произведение на изкуството със своя собствена история, време и трудоемък производствен процес, с използване на ценни материали, благородни метали и скъпоценни камъни.

Така че нека опишем нашите Noblie Албум на Art Knives с няколко думи:

 • специално и уникално издание;
 • повече от 60 фино подбрани елемента, представящи нашите специални колекции „Аристократ”, „Сребърна епоха”, „Арт ножове” и „Изкуство на гравирането”;
 • напълно подробни и ефектни снимки.

И последната, но не и по важност препоръка – ако сте посетили нашия уеб сайт за първи път или ако имате приятел, който е очарован от хладно оръжие, не се колебайте да поръчате този албум като подарък за себе си или като подарък за другия и в двата случая – няма да съжалявате!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА: Сертификат за автентичност, бели памучни ръкавици, защитна опаковка.


лого лого лого

Бърза доставка по целия свят:

лого лого
 • Защитна опаковка
 • Застраховка за доставка
 • От 3-5 работни дни

Начини за плащане:

лого лого лого
 • PayPal
 • Кредитни карти
 • банков трансфер

Налични аксесоари:

 • Сертификат за автентичност
 • Бели памучни ръкавици
 • Кутия от дърво
NOBLIE Art Knives Album (№ 876)
80 pages.
Dear collectors and connoisseurs,
We would like to introduce the special edition of Noblie Collectibles album.
More than 60 exclusive pieces of art, represented in magnificent pictures, will give you the impression of real touch to our exposition.
The album is now on sale at the price of 20 € (excluding the shipping costs to your country).
For more detailed information, please contact us.

Within the boundlessness of the Internet, this great and unique digital universe, you may find many knife manufacturers. Some of them stand as a single craftsman who takes an order, creates a knife and finally sends it to the customer; the others represent the handpicked team comprising a web-designer, article writer, skilled knife manufacturer and even professional photographer. So what do they have in common? There were part of them may boast its own printed catalogue with the gallery of handmade products. Nonetheless, this seemingly insignificant item is worth more than gold.

 

Art knives album as the element of company’s self-presentation

 

There is no need to explain the usefulness of product catalogue. Just think back to your last visit to a restaurant or a cafe. The first thing you aim to look through is its menu. Primarily, it helps you to get familiar with the prices, and, what is more important; it gives grounds for analyzing the rank and the status of the facility in question. The same thing may be applied to any business area, no matter what you sale – kitchen outfits, retro cars, domestic appliances. And even weapon, why not?

 

Knife art exhibition in paper

 

We pay attention to the finest details, which have a part in the creation of the entire image of a company. We appreciate the products created by our team, every knife in our catalogue, dagger, saber or dirk deserves hundreds and thousands of words to acknowledge its beauty, nobility and style. Each item of our collection stands as the separate piece of art with its own history, time and labor consuming manufacturing process, with the use of valuable materials, precious metals and gemstones.

So let us describe our Noblie Art Knives Album in a few words:

 • special and unique edition;
 • more than 60 finely selected elements representing our special collections “Aristocrat”, “Silver Age”, “Art Knives” and “Art of engraving”;
 • fully detailed and spectacular photographs.

And the last but not the least recommendation – if you have visited our web-site for the first time or if you have a friend who is fascinated by cold weapon, do not hesitate to order this Album as the present for yourself or as the gift for the other person, in both cases – you won’t regret it!

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

КАК ДА ЗАКУПИТЕ NOBLIE ПРОДУКТИ ОНЛАЙН
ПЪРВА СТЪПКА

Когато щракнете върху бутона КУПИ, изпращате поръчка за избрания артикул.
В тази поръчка е упоменато: Държава и място за доставка
Предпочитан начин на плащане
Вашата информация за контакт

ВТОРА СТЪПКА

Нашето обслужване на клиенти ще ви даде обратна връзка с потвърждение за наличност на склад, възможност артикулът да бъде доставен във вашата страна и цената на доставката.
Ние ще издадем фактура за плащане или ще Ви дадем линк за банков превод с карта на нашия сайт.
За допълнителна информация или всякакви притеснения, моля свържете се с нашия мениджър.

ТРЕТА СТЪПКА

  Върнете се в началото
  Рейтинг: 4,9 - 64 мнения