Πολιτική Cookies

 


Οδηγίες χρήσης cookie της ΕΕ

 

Αυτή η οδηγία, η οποία ενημερώθηκε στις 8 Απριλίου 2023, αφορά κατοίκους και πολίτες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης και της Ελβετίας.

 

1 Επισκόπηση

Η ψηφιακή μας πλατφόρμα, noblie.eu, αναπτύσσει cookies μαζί με παρόμοια ψηφιακά εργαλεία. Ορισμένα από αυτά τα cookies ενσωματώνονται από τρίτους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτός ο οδηγός στοχεύει να διευκρινίσει τις πρακτικές χρήσης cookie που εφαρμόζουμε.

 

2 Ορισμός cookies

Στον τομέα των τεχνολογιών Ιστού, ένα «cookie» είναι ένα συμπαγές ψηφιακό αρχείο που αποστέλλεται από έναν ιστότοπο, το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται στη συσκευή ενός χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησής του. Αυτό το αρχείο διατηρεί ορισμένα δεδομένα χρήστη, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αναμεταδοθούν στους διακομιστές μας ή σε διακομιστές τρίτων κατά τη διάρκεια μελλοντικών αλληλεπιδράσεων.

 

3 Κατανόηση Σεναρίων

Ένα «σενάριο» υποδηλώνει ένα τμήμα κωδικοποιημένων οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν τη διαδραστικότητα του ιστότοπου. Ανάλογα με τον σκοπό του, ένα σενάριο θα μπορούσε να εκτελεστεί είτε στους διακομιστές μας είτε στη συσκευή του χρήστη.

 

4 Επεξήγηση Web Beacons

Συχνά ονομάζονται ετικέτες pixel, τα web beacons είναι μικροσκοπικά, διαφανή τμήματα κειμένου ή γραφικών ενσωματωμένα σε ιστότοπους. Λειτουργούν κυρίως για την παρακολούθηση των προτύπων επισκεψιμότητας των χρηστών. Αυτοί οι φάροι αποθηκεύουν διάφορα σύνολα δεδομένων για τον χρήστη για να διευκολύνουν αυτήν την παρακολούθηση.

 

5 Οι τύποι cookie

5.1 Βασικά cookies

Αυτά τα cookies είναι υψίστης σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και τη διατήρηση των ρυθμίσεων χρήστη σε όλες τις περιόδους λειτουργίας. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies θυμούνται τις αλληλεπιδράσεις του ιστότοπού σας, αποτρέποντας την επαναλαμβανόμενη εισαγωγή δεδομένων ή διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα παραμένουν στα καλάθια αγορών. Η συναίνεση του χρήστη δεν είναι υποχρεωτική για αυτά τα cookie.

 

5.2 Διαγνωστικά cookies

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα μοτίβα αλληλεπίδρασης των χρηστών με τον ιστότοπό μας, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη. Ζητάμε ρητή άδεια χρήστη πριν από την ανάπτυξη διαγνωστικών cookie.

 

5.3 Cookies προώθησης και παρακολούθησης

Τα διαφημιστικά cookies, συχνά σε συνδυασμό με εργαλεία παρακολούθησης, χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη προφίλ χρηστών για προσαρμοσμένες διαφημιστικές εμπειρίες. Μπορούν να παρακολουθούν τις ενέργειες των χρηστών σε διάφορους ιστότοπους, διασφαλίζοντας μια συνεκτική αφήγηση μάρκετινγκ.

 

6 Μηχανισμοί συναίνεσης

Κατά την εναρκτήρια επίσκεψή σας, ο ιστότοπός μας θα παρουσιάσει ένα αναδυόμενο παράθυρο με λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές μας για τα cookies. Επιλέγοντας "Αποδοχή", εγκρίνετε τη χρήση των κατηγοριοποιημένων cookies όπως αναφέρονται εδώ. Ενώ οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookies μέσω των προγραμμάτων περιήγησής τους, αυτό μπορεί να εμποδίσει τη βέλτιστη απόδοση του ιστότοπου.

 

6.1 Τροποποίηση προτιμήσεων συναίνεσης

Εάν εντοπίσουμε ένα αίτημα μη παρακολούθησης από το πρόγραμμα περιήγησής σας, επιβάλλουμε αυστηρά πρωτόκολλα απορρήτου στον ιστότοπό μας. Για πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπου, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις παραμέτρους απορρήτου του προγράμματος περιήγησής σας σχετικά https://noblie.eu .

 

7 Διαχείριση cookies

Τα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τα cookies, από την αυτόματη διαγραφή έως τον επιλεκτικό αποκλεισμό. Οι χρήστες μπορούν επίσης να βαθμονομήσουν τα προγράμματα περιήγησής τους για να τους ειδοποιούν όταν ρυθμίζονται τα cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες στις ενότητες βοήθειας για συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης.

 

8 Τα δικαιώματα των δεδομένων σας

Σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές, οι χρήστες έχουν πολλά δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα τους:

 

Διαφάνεια σχετικά με τους στόχους, τη θητεία και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων.

Πρόσβαση: Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τα δεδομένα τους που είναι αποθηκευμένα σε εμάς.

Διόρθωση: Οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν ή να ενημερώσουν τα αποθηκευμένα δεδομένα τους.

Απόσυρση συναίνεσης: Μετά τη συναίνεση, οι χρήστες μπορούν ακόμα να ανακαλέσουν τα δικαιώματα επεξεργασίας δεδομένων.

Φορητότητα: Οι χρήστες μπορούν να μετεγκαταστήσουν τα δεδομένα τους από τα συστήματά μας σε άλλο πάροχο.

Ένσταση: Οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν ανησυχίες για ορισμένες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή ενέργειες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση ασυμφωνιών, μπορείτε επίσης να κλιμακώσετε τις ανησυχίες σας στον κατάλληλο ρυθμιστικό φορέα προστασίας δεδομένων.

Rating: 4,9 - 61 αξιολογήσεις