patikrinkite mūsų parduotuvę

Naujojo Džersio peilių įstatymai

Naujojo Džersio peilių įstatymai
Apsilankykite mūsų parduotuvėje

Įvadas

Naujajame Džersyje įstatymai, reglamentuojantys peilių laikymą, nešiojimą ir naudojimą, yra gana sudėtingi ir griežti. Taisyklėse nurodoma, kokios peilių rūšys yra leidžiamos ir draudžiamos valstybėje, taip pat sąlygos, kaip juos nešiotis atvirai arba paslėptai. Norint išvengti galimų teisinių pasekmių, būtina suprasti šiuos įstatymus ir jų laikytis. Šiame straipsnyje bus aptariami įvairūs Naujojo Džersio peilių įstatymų aspektai, įskaitant legalių ir nelegalių peilių tipus, gabenimo įstatymus, apribotas vietas, išimtis, taikomas teisėsaugos ar kariniam personalui, ir šių įstatymų pažeidimo pasekmes.

Peilių rūšys

Legalūs peiliai

Naujajame Džersyje asmenims paprastai leidžiama turėti ir turėti įvairius peilius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

Nelegalūs peiliai

Tam tikrų tipų peiliai yra aiškiai draudžiami Naujajame Džersyje, įskaitant:

Vežimo įstatymai

Atidarykite „Carry“

Naujasis Džersis neturi specialių įstatymų, reglamentuojančių atvirą legalių peilių nešiojimą. Tačiau peilių nešiojimas neteisėtai arba ribotose vietose gali būti baudžiamas.

Paslėptas nešiojimas

Naujajame Džersyje paslėptam peilių nešiojimui taikomi keli apribojimai, visų pirma orientuoti į peilį nešiojančio asmens ketinimus. Nešiotis paslėptą peilį neteisėtam tikslui draudžiama.

Apribotos vietos

Naujajame Džersyje peilių nešiojimas tam tikrose vietose yra ribojamas, įskaitant, bet neapsiribojant:

  1. Mokyklos ir ugdymo įstaigos
  2. Valdžios pastatai
  3. Viešojo transporto priemonės
  4. Oro uostai
  5. Viešųjų susirinkimų vietos, pvz., sporto stadionai ir koncertų salės

Teisėsaugos arba karinės išimtys

Teisėsaugos pareigūnams ir kariškiams paprastai netaikomi daugelis plačiajai visuomenei taikomų apribojimų dėl peilių laikymo ir nešiojimo tiek atliekant savo tarnybines pareigas, tiek už jų ribų.

Teisės pažeidimo pasekmės

Peilių įstatymų pažeidimas Naujajame Džersyje gali sukelti rimtų pasekmių, įskaitant baudžiamuosius kaltinimus. Konkretūs mokesčiai ir nuobaudos gali skirtis priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, tačiau gali apimti:

  1. Baudos
  2. Įkalinimas
  3. Teistumas

Išvada

Naujojo Džersio peilių įstatymai reguliuoja įvairių tipų peilių laikymą ir naudojimą valstijoje. Asmenys turi laikytis įstatymų, susijusių su teisėtais ir nelegaliais peiliais, nešiojimo taisyklėmis ir ribotomis vietomis, kad išvengtų teisinių pasekmių. Specialios išimtys taikomos teisėsaugos ir kariškiams. Suprasti ir laikytis šių įstatymų yra būtina visiems Naujojo Džersio gyventojams ir lankytojams.

Šaltiniai

Naujojo Džersio įstatai – 2C antraštinė dalis: Naujojo Džersio baudžiamosios justicijos kodeksas

„Ginklai ir įrankiai pabėgimui; Kita kontrabanda“. NJSA 2C:39-1

Naujojo Džersio valstija. „NJ baudžiamieji kaltinimai“

reitingas: 4,9 - 64 atsiliepimai