patikrinkite mūsų parduotuvę

Pensilvanijos peilių įstatymai

Pensilvanijos peilių įstatymai
Apsilankykite mūsų parduotuvėje

Įvadas

Pensilvanijos įstatymai dėl peilių yra taisyklių rinkinys, reglamentuojantis peilių nuosavybę, turėjimą ir gabenimą valstijoje. Įstatais siekiama reglamentuoti įvairių tipų peilių naudojimą ir laikymą, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą. Šiame straipsnyje pateikiama išsami dabartinių Pensilvanijos peilių įstatymų apžvalga, išsamiai aprašomi legalių ir nelegalių peilių tipai, gabenimo įstatymai, ribojamos vietos, teisėsaugos ar karinio personalo išimtys ir galimos teisės pažeidimų pasekmės.

Peilių rūšys

Legalūs peiliai

Pensilvanijoje asmenims paprastai leidžiama turėti įvairius peilius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

Nelegalūs peiliai

Pensilvanijos įstatymai riboja kelių tipų peilių laikymą ir naudojimą, daugiausia dėmesio skiriant tiems, kurie gali būti laikomi puolamaisiais ginklais. Nelegalūs peiliai gali būti:

Vežimo įstatymai

Atidarykite „Carry“

Atviras peilių nešiojimas Pensilvanijoje paprastai leidžiamas tol, kol peilis nėra priskiriamas draudžiamų puolamųjų ginklų kategorijai ir asmuo neketina neteisėtai panaudoti peilio prieš kitą asmenį.

Paslėptas nešiojimas

Paslėpto nešiojimo įstatymai Pensilvanijoje yra šiek tiek griežtesni. Nešioti peilį, paslėptą ant asmens, paprastai draudžiama, nebent tai būtų teisėta paskirtis, pavyzdžiui, įrankis arba naudojamas medžioklės, žvejybos ar kitos teisėtos veiklos metu.

Apribotos vietos

Pensilvanijoje tam tikros vietos riboja peilių turėjimą, nepaisant jų teisinio statuso. Šios vietos gali būti:

  1. Mokyklos ir ugdymo įstaigos
  2. Valdžios pastatai
  3. Teismo rūmai
  4. Oro uostai
  5. Privačios nuosavybės, kuriose peiliai draudžiami nekilnojamojo turto savininko

Teisėsaugos arba karinės išimtys

Teisėsaugos ir kariuomenės nariams paprastai netaikomi daugybė peilių nuosavybės ir nešiojimo apribojimų Pensilvanijoje. Šiems asmenims leidžiama nešiotis peilius, kurie gali būti laikomi neteisėtais civiliams, ir gali nešiotis peilius tose vietose, kur jie yra kitaip ribojami, jei tai atitinka jų oficialias pareigas.

Teisės pažeidimo pasekmės

Peilių įstatymų pažeidimas Pensilvanijoje gali sukelti įvairių pasekmių, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio. Baudos gali apimti:

  1. Kaltinimai dėl baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo
  2. Baudos
  3. Įkalinimas

Asmenys, pripažinti kaltais dėl peilių įstatymų pažeidimo, taip pat gali susidurti su papildomomis civilinėmis pasekmėmis, pavyzdžiui, jiems bus uždrausta lankytis tam tikrose vietose arba ateityje neteks teisės turėti peilių ar kitų ginklų.

Išvada

Pensilvanijos peilių įstatymų supratimas ir laikymasis yra būtinas siekiant užtikrinti asmenų ir bendruomenės saugumą. Nors valstybė leidžia turėti nuosavybę ir atvirai nešiotis daugelio rūšių peilius, ji nustato griežtus paslėpto nešiojimo ir tam tikrų rūšių peilių, laikomų puolamaisiais ginklais, laikymo apribojimus. Visada rekomenduojama pasikonsultuoti su teisinėmis konsultacijomis arba oficialiais vyriausybės ištekliais, kad suprastumėte tikslias Pensilvanijos įstatymų nuostatas.

Šaltiniai

Pensilvanijos konsoliduotasis įstatas, 18 antraštinė dalis

Pensilvanijos kodas ir biuletenis

Oficiali Pensilvanijos Sandraugos svetainė

reitingas: 4,9 - 64 atsiliepimai